Search
  • Admin

GIÁ TRỊ NHÂN BẢN CỦA VIỆT VÕ ĐẠO

Nhân là tình người là cách cư xử tốt đẹp giữa người với người. “bản là gốc”, là nguồn cuội căn nguyên. Nhân bản là từ con người mà ra, vì đời sống con người mà tồn tại và phát triển.

Việt Võ Đạo là triết lý sống của người luyện tập Vovinam. Triết lý sống này mang nặng tính chất nhân bản bởi vì nó phát sinh từ truyền thống hiếu lễ nhân ái của dòng Lạc Việt. Bởi vì đời sống được chan hòa tình người. Người Việt sống : không chỉ cho mình, mà còn lo cho người, và giúp cho người sống.

Vovinam không nhằm để rèn luyện riêng cho người Việt, Việt Võ Đạo không nhằm hướng dẫn cho tinh thần riêng cho con cháu Lạc Long Quân; mà Vovinam Việt Võ Đạo đã và đang quảng phát mạnh mẽ vào cộng đồng nhân loại. Trong khối nhân sinh với dòng máu cùng đỏ, với giọt mồ hôi cùng mặn này, Vovinam Việt Võ Đạo truyền đưa tình người, không hề phân biệt.

Việt Võ Đạo mang tính chất nhân đạo bởi vì đây là một triết lí sống, đặt trên căn bản là tình nhân bản, nhằm đóng góp vào việc xây dựng cuộc sinh hoạt tốt đẹp hơn cho nhân loại. Tính chất nhân bản này thể hiện qua nhân sinh quan Việt Võ Đạo , bao gồm 3 phần vụ.


1. Sống:

Người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo sống một cuộc đời mạnh mẽ, tươi sáng, xa lánh các tệ đoan xã hội.

Sự mạnh mẽ tươi sáng này không nhằm trong phạm vi thể lực, mà còn ở tinh thân: mạnh mẽ để vượt qua sự lười biếng của thân xác, mạnh mẽ để gạt bỏ những tư tưởng ủy mị yếu hèn, mạnh mẽ để đạp đổ những cám dỗ thông thường trong đời để hướng mình theo lý tưởng.

2. Giúp cho người sống:

Khi đã có một tâm hồn mạnh mẽ, tươi sáng, tức là đã có được cái dũng khí để nhìn thẳng, bước về một tương lai tốt đẹp, người Việt Võ Đạo sinh sẽ không bước đi một mình, mà còn giúp cho những người xung quanh thấy được con đường tốt đẹp như mình, còn giúp cho những người xung quanh có thể đi được như mình. Phần vụ giúp cho người sống này là biểu hiện rõ rệt của lòng nhân ái, cũng là một phần trong vũ trụ quan Việt Võ Đạo về sự tương giao, tương thôi, tương sinh trong đời sống thế nhân.

3. Sống cho người:

Phần vụ thứ 3 cũng là phần vụ quan trọng trong lý tưởng Võ Đạo. đây nói về sự dâng hiến, phụng sự vô điều kiện của người Võ Đao sinh.

Nói chung, dù là sống cho minh, sống cho người , hay giúp cho người sống, triết lý sống Việt Võ Đạo đều nhằm để xây dựng, phục vụ cho đời sống nhân loại. Triết lý nầy từ nhân loại mà phát sinh, nhằm phục vụ cho đời sống con người, và sẽ vì con người mà tồn tại , phát triển.

Triết lý này là một triết lý nhân bản.

Nhân bản là từ con người mà ra.


Võ Sư Trưởng Môn đời thứ 2 LÊ SÁNG.


#vietvodaoeducationblog

2 views0 comments